Dragon Ball - La Légende de Shenron
Dragon Ball - La Légende de Shenron (2019)
Action, Animation, Aventure, Comédie,

Production(s): Bird Studios , Toei Animation , Toei Company ,

Date de sortie: 2019-15-12

Le tout premier film d'animation tiré du manga Dragon Ball. On y retrouve Son Goku et ses amis, à la recherche des Dragon Balls. En chemin, ils croiseront le monstrueux Roi Gourmet....

cast(s): Masako Nozawa , Hiromi Tsuru , Naoki Tatsuta , Naoko Watanabe , Toru Furuya , Kōhei Miyauchi , Mami Koyama , Tomiko Suzuki , Kenji Utsumi , Shozo Iizuka , Reiko Suzuki , Daisuke Gouri , Ryoichi Tanaka , Michitaka Kobayashi , Koji Totani , Masaharu Sato , Kazumi Tanaka , Masato Hirano , Joji Yanami , Gorō Naya , Shûichirô Moriyama ,